Granty

Nagroda Młodego Naukowca

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Krążenia Płucnego PTK oraz Komitet Organizacyjny 11 Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Krążenia Płucnego PTK ogłasza konkurs na Nagrodę dla Młodego Naukowca 2021. Kapitułę nagrody stanowią Przewodniczący, były Przewodniczący i Przewodniczący elekt Sekcji.

Nagrodę otrzyma naukowiec, który pomiędzy 12 października 2020 a 30 września 2021 roku opublikował jako pierwszy autor, pracę z zakresu chorób krążenia płucnego w piśmie o najwyższym wskaźniku Impact Factor. Praca powinna pochodzić z polskiego ośrodka i powinna być oryginalna. Jeśli pismo publikuje pracę on-line i w formie drukowanej w różnym terminie, brana będzie pod uwagę pierwsza data publikacji (dotyczy również publikacji e-pub, ahead of print). Przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów, którzy przed dniem 30 września 2021 roku nie ukończyli 40 roku życia.

Zgłoszenie powinno obejmować podanie skierowane do Przewodniczącego Sekcji Krążenia Płucnego z zaznaczeniem daty publikacji oraz kopię publikacji i wysłane na adres skp@ptkardio.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 września 2021 roku.

Zarząd Sekcji Krążenia Płucnego PTK