Ośrodki dorośli

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Klinika Kardiologii z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Bizela
II Klinika Kardiologii, Klinika Kardiologii
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
I Klinika Kardiologii
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Krążenia Płucnego

ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Kliniczne Centrum Kardiologii,
II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
Górnośląskie Centrum Medyczne
im. Prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
I Oddział Kardiologii

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
Górnośląskie Centrum Medyczne
im. Prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
II Oddział Kardiologii
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego SPZOZ
Oddział Kardiologii – Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Al. Kraśnicka 100
Lublin
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
Klinika Kardiologii

ul. Jaczewskiego 8
Lublin
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr. Wł. Biegańskiego
Oddział Kardiologiczny, Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM

ul. Kniaziewicz 1/5
Łódź
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy
i Chorób Płuc w Olsztynie
Klinika Pulmonologii – Oddział Pulmonologiczny
ul. Jagiellońska 78
10-357 Olsztyn
Europejskie Centrum Zdrowia
Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych

ul. Borowa 14/18
Otwock
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. Marcinkowskiego
Klinika Kardiologii

ul. Długa 1/2
Poznań
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej

ul. Arkońska 4
Szczecin
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

Al. Powstańców Wielkopolskich 72A
Szczecin
Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
Oddział Kardiologii
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Klinika Wad Wrodzonych Serca
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Klinika Kardiologii Inwazyjnej
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
Wojskowy Instytut Medyczny
Centralny Szpital Kliniczny MON
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnetrznych

ul. Szaserów 128
Warszawa
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

ul. Lindleya 4
Warszawa
Szpital Medicover
al. Rzeczypospolitej 5
Warszawa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
Śląskie Centrum Chorób Serca
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
41-800 Zabrze
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o. o.
Kliniczny Oddział Kardiologii
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
41-800 Zabrze
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń

ul. Prądnicka 80
Kraków
Klinika Kardiologii
Instytut Chorób Serca
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

ul. Borowska 213,
51-354 Wrocław