Wydarzenia

Wydarzenia

6IPC Konferencja
Interwencje w Krążeniu Płucnym

03-04.06.2022

Poznań

II Gdańskie Echokardiograficzne Warsztaty  Nadciśnienia Płucnego

09.10.2021

Gdańsk

III Bałtyckie Spotkania Kardio-Onkologiczne

27.11.2021


Gdańsk

5IPC Konferencja
Interwencje w Krążeniu Płucnym​

18-19.06.2021

Kraków

11 Ogólnopolska Konferencja 
Sekcji Krążenia Płucnego PTK

21-23.10.2021

Łódź